Danışmanlık

VERGİ DANIŞMANLIĞI

Vergi mevzuatı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de sık sık değişmektedir. Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Bazen de muafiyet ve istisna avantajlarının kullanılamaması; teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmaktadır. Şirketiniz için vergisel riskleri minimize etme ve avantajları yakalama imkânı ancak doğru ve zamanında rehberlik ile mümkündür. İhtiyaç duyacağınız profesyonel çözümler için deneyimli kadromuzla yanınızdayız.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimizi aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
• Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi,
• Vergi stopajı,
• Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,
• Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,
• Uluslararası vergi anlaşmaları,
• Yatırım teşvikleri,
• Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri,
• Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi,
• Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması,
• Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları.

E-DÖNÜŞÜM

Beyanname, bildirimler, belgeler ve defter kayıtlarının elektronik ortamda oluşturulması, Maliye Bakanlığı’nın şirketleri eş zamanlı ve hızlı bir şekilde denetlemesine ve çapraz kontroller yapabilmesine imkan vermektedir. Bu gerekçelerle Maliye Bakanlığı, bazı mükellefler için e-dönüşümü zorunlu kılarken, bazı mükellefler için isteğe bağlı olarak e-dönüşüm seçenekleri sunmuştur. Çözüm ortaklarımızla birlikte, mükelleflerin e-dönüşüm sürecinde hem teknik destek hem de mevzuata uyum desteği sağlıyoruz.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:
• Zorunlu Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabının alınması ve etkin kullanılması.
• e-Faturaya geçiş sürecinde ve sonrasında danışmanlık hizmetleri,
• e-Defter uygulamasına geçiş sürecinde ve sonrasında danışmanlık hizmetleri,
• e-Arşiv uygulaması konusunda destek hizmetleri,
• Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz sistemlerinin kurulmasına destek hizmetleri.

VERGİ İNCELEMELERİ VE UYUŞMAZLIKLARI

Vergi incelemeleri, uzlaşma görüşmeleri ve vergi davaları hassasiyetle yönetilmesi gereken süreçler olup, bu süreçlere muhatap olan şirketlerin ve kişilerin uzman desteği almaları büyük önem taşımaktadır. Müşterilerimizin vergi incelemeleri ve uyuşmazlıkları sürecini profesyonel yaklaşımımızla en uygun şartları sağlayacak şekilde yönetiyoruz.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
• Vergi incelemeleri sırasında danışmanlık, destek ve sürecin yönetilmesi hizmetleri,
• Rapor değerlendirme komisyonları nezdinde gerçekleştirilen dinlenme taleplerine ilişkin danışmanlık hizmetleri,
• Vergi uzlaşma komisyonları nezdinde gerçekleştirilen uzlaşmalara ilişkin danışmanlık hizmetleri,
• Vergi davalarına ilişkin dava dilekçesinin hazırlanması ve dava sürecinin yönetilmesi hizmetleri,
• Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari aşamada ve yargı aşamasında çözümlenmesi hizmetleri,
• Özelge başvurularına ilişkin dilekçelerin hazırlanması ve teknik destek sağlanması,
• Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında “Karşılıklı Anlaşma Usulü”ne ilişkin danışmanlık hizmetleri.