Hile (Suistimal) Denetimi

Hile (Suistimal) Denetimi

Hile (Suistimal) denetimi, Hileler işletmenin muhasebe işleyişindeki ve kontrol yapısındaki zayıf noktaların bilinçli olarak kötüye kullanılmasından doğar. Hileler bilinçli olarak yapıldığından bulunması uzun zaman alır. Muhasebe hilesi, dünyadaki büyük mali sorunlarla birlikte önemli bir durum haline gelmiştir.

Personeli hile yapmaya sürükleyen oluşum, hile yapmaya elverişli çalışma ortamı, çalıştığı süre içerisinde haksızlığa uğradığını düşünerek kendini haklı gösterme çabası ve hile yapabilme kabiliyeti ile birleşince, hile eylemi meydana gelmektedir.


Ölçemediğiniz Hiçbir Şeyi Kontrol Edemez, Kontrol Edemediğiniz Hiçbir Şeyi Yönetemezsiniz.