Hukuk İşlemleri

Tescil Hizmeti

Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’ndeki uzmanlarımız ile, tescile tabi olan işlemlerinizi gerçekleştirir.

 • Şirket kuruluşu
 • Genel kurul organizasyonu
 • Sermaye artış/azalış işlemleri
 • AGİO primli sermaye artışı
 • Şirket türü değişiklikleri
 • Pay senedi basımı
 • Şirket birleşmesi
 • Tam ve Kısmi Bölünme


Mevzuat Süreçleri


İşletmenizin faaliyete başlamasıyla birlikte Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bunların alt tebliğ ve yönetmeliklere uygunluğunuzu hayata geçirmek için kapsamlı bir mevzuat ağı bulunmaktadır.

Şirketinizin faaliyet alanına göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi hususlara uygun olmanızı gerektiren mevzuatlar olabilir.

 • Mevzuatlara uyum sürecinizi yönetir,
 • Zarar görme olasılığınız ile ilgili bilgilendirme yapılır,
 • Faydalanabileceğiniz hususlar hakkında yönlendirilirsiniz.

Sözleşme Danışmanlığı

İmza altına aldığınız satış veya hizmet sözleşmelerinde, pay devir sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerinizde bulunan maddeler size fayda sağlayabileceği gibi önemli sorumluluklar ile karşı karşıya bırakabilir.

Sözleşmelerinizin Hukuk Partnerimiz tarafından düzenlenmesi aldığınız sorumluluklarınızı en asgariye indirerek, menfaatlerinizi koruyacaktır.

 • Mevcut Sözleşmenizi inceleme ve revize hizmetleri
 • İşletmenize özel sözleşme hazırlama hizmetleri
Hukuk İşlemleri

KVKK Hizmet Danışmanlığı


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve alt mevzuatları, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile uyacakları hususları düzenlemektir.

 • Şirketinizin yıllık ciro tutarı, bilanço Aktif-Pasif durumu ve personel sayısındaki ölçütlere göre KVKK sorumluluğunuz oluşabilir.
 • Görüntü ve kimlik bilgileri gibi kişisel bilgi verilerini otomatik olmayan yollarla kayıt altına alıyorsanız KVKK mevzuatına uygun olmanız gerekebilir.


Ölçemediğiniz Hiçbir Şeyi Kontrol Edemez, Kontrol Edemediğiniz Hiçbir Şeyi Yönetemezsiniz.