İç Kontrol

İç Kontrol

İç kontrol şirketlerin sürekli değişen çevre şartları, hizmet alanların istekleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan veya imkân yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için yönetimi güçlendirir.

Farklı bir ifadeyle iç kontrol, şirketin, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş amaçlara ulaşmasında ve görevini gerçekleştirmesinde uygun bir güvence sağlamak içim planlanmış ve şirketin tamamını etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

Bazı Hususlar;

  • İç kontrol bir süreçtir. İç kontrol, kuruluşun bir hedefi değil, amaca ulaşmak için kullanılan bir araçtır.
  • İç Kontrol kişilerden (personel) etkilenir, bu süreç sadece kurallar, el kitapları ve talimatlardan ibaret olmadığı gibi kurum içerindeki çalışanlar kontrolun bir parçasıdır. Çalışanlar da iç kontrol uygulamasından sorumludur.
  • İç kontrol kuruluşun amaçlarına ulaşmasında yönetim kadrosuna sadece güvence sağlar. Kurum amacına doğru hareket ederken iç ve dış sebeplere maruz kalır. Kuruluşun bir parçası olan çalışanlar iç etkenlere örnek olarak gösterilebilir. Kişilerin karakter özellikleri ahlaki değerleri ve becerileri iç kontrolün etkinliği ile doğrudan ilgilidir. İç kontrol ile insanların kişiliklerine tamamen kontrol etmek mümkün değildir. Dış sebep olarak gösterilebilecek risklerin bir kısmını da tamamen kontrol etmek imkansızdır. Buna ekonomik kriz örnek gösterilebilir. Bu nedenle hiç kontrol kuruluş için kesin bir güvence değildir.


İç Kontrol

Ölçemediğiniz Hiçbir Şeyi Kontrol Edemez, Kontrol Edemediğiniz Hiçbir Şeyi Yönetemezsiniz.