Tür Değiştirme Hizmeti

Tür Değiştirme Kavramı

Şirket sahipleri sahibi bulundukları şirketin ticari faaliyetlerini çeşitli nedenlerle başka faaliyet alanına dönüştürmek istemeleri durumunda, mevcut şirketi tasfiyeye tabi tutarak (kapatarak) yeni bir şirket kurmaları ve kapanacak şirketin tüm varlıklarını yeni kurulacak şirkete devretmeleri gerekmektedir. Tür Değiştirme Kavramı ile bu ilave maliyetli ve zaman alan işlemi yapmak yerine, şirketin faaliyet konusu (ana sözleşme) değişikliğini gerçekleştirmesine Tür Değiştirme denir.

Tür Değiştirme Nedenleri

  • Gerçekleştirilecek faaliyetin şirket türünün değiştirilmesini zorunlu kılması
  • Kişisel sorumluluğun azaltılmak istenmesi
  • Şirkete finansman olanakları yaratmak
  • Pay devrinin daha hızlı ve kolay hale getirilmek istenmesi
  • Holding sistemine geçme niyeti
  • Vergisel avantajlar
  • Kamu borçlarına yönelik olan sorumluluğun azaltılmak istenmesi


Tür Değiştirme Hizmeti

Ölçemediğiniz Hiçbir Şeyi Kontrol Edemez, Kontrol Edemediğiniz Hiçbir Şeyi Yönetemezsiniz.