Sirküler Tipi Numara Sirküler Tarih
Vergi Sirküleri 2023 / 27 Özet Döviz Pozisyon Raporu ile İlgili Veri Bildirim Yükümlülüğü 23-03-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 26 İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi 17-02-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 25 Katma Değer Vergisi (KDV) Matrah Artırımı 17-03-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 24 Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı 16-03-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 23 Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı 15-03-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 22 Kesinleşmiş, Kesinleşmemiş, İnceleme veya Dava Safhasındaki Alacakların Yapılandırılması 15-03-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 21 Kurumlar Vergisi Mükelleflerine İlave Vergi Yükümlülüğü 09-03-2022
SGK Sirküleri 2023 / 2023 EYT Kapsamında Emekli Olanlar İçin Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi 5 Puanlık Prim Teşviki 19-04-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 20 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı 02-03-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 19 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır 01-02-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 18 Konteyner ve Prefabrik Yapı Teslimlerindeki %1 Olan KDV Uygulaması Genişletilmiştir 23-02-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 17 Yeminli Mali Müşavirlik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Zorunluluk 20-02-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 16 Şirketlerin Kendi Hisselerinin İktisabıyla İlişkili Olarak Kâr Dağıtımı Sayılan Tutarlarda Kesinti Oranı %0’a İndirilmiştir 15-02-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 15 Konteyner ve Prefabrik Yapı Teslimlerinde KDV %1’e İndirilmiştir 15-02-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 14 Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Göre Hasılatlara Uygulanacak Vergi Oranı % 1,5 Olarak Belirlenmiştir 28-01-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 13 Bankaların Karşılıksız Çek Durumunda Ödeme Yükümlülüğü 6.000 TL’ye Yükseltildi 28-01-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 12 Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerini Türk Lirasına Dönüşümüne %2 Döviz Dönüşüm Desteği Sağlanacaktır 26-01-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 11 31.12.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Yabancı Paralar Kur Korumalı Mevduat İstisnası Kapsamına Alındı 26-01-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 10 Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Yeniden Belirlenmiştir 19-01-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 09 Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemlerin Ayrıca Vergi Dairesine Bildirilme Zorunluluğu Kaldırılmıştır 18-01-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 08 YMM Tam Tasdik Raporu ile Nakden İade Edilebilecek Gelir ve Kurumlar Vergisi Tutarı 2023 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir 17-01-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 07 2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu 16-01-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 06 Motorlu Araç Ticareti ile İştigal Eden Mükelleflere Teminat Zorunluluğu Getirilmiştir 16-01-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 05 Değerli Konut Vergisi Beyan Dönemi Yaklaşıyor 13-01-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 04 AR-GE ve Tasarım Merkezlerinde İlave İndirim Uygulaması 10-01-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 03 Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndiriminde Kullanılacak Oran 09-01-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 02 Elektrik, Doğalgaz ve Benzeri Isınma Giderleri Karşılığı Olarak Çalışanlara Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi İstisnası 02-01-2023
Vergi Sirküleri 2023 / 01 Binek Otomobil Giderlerine Uygulanacak Kısıtlama Tutarları 2023 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir 02-01-2023