İnsan Kaynakları Hizmetleri

Bordrolama Hizmeti

Ücret Bordrosu, personelin ilgili dönem içinde çalışmış olduğu süre ve ücreti dikkate alınarak vergi ve kesintileriyle birlikte gösterilen ve ödeme tutarının belirlendiği aylık olarak hazırlanan bir resmi bir belgedir. 

Doğru bordro hesaplaması için; personelin ücreti, çalıştığı gün sayısı, puantajı, yol, yemek, özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik kesintisi (BES), avans, fazla mesai, yıllık izin, vergi ve SGK prim hesaplamaları gibi çeşitli parametrelerin düzenli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. 

Bunlara ek olarak personelleriniz ile ilgili takip etmeniz gereken SGK Bildirgeleri, İşe-Giriş çıkış işlemleri, maaş ödeme listeleri, bireysel emeklilik sistemi (BES) ödeme listeleri, kıdem/ihbar tazminatı hesaplama ve benzeri zorunlulukların tamamı bordrolama hizmetinin bir parçasıdır.
 


 • İnsan kaynakları alanında farklı konularla ilgili danışmanlık alma ihtiyacınız ortadan kalkar,
 • Personel maliyet avantajı sağlarsanız,
 • Mevzuata tüm yönleriyle hakim olan uzmanlardan hizmet alırsınız,
 • Yararlanabileceğiniz ek SGK Teşvikleri hakkında bilgilendirilirsiniz,
 • Zamandan tasarruf sağlar ve ana iş kolunuza odaklanırsınız.

SGK (Çalışma Hayatı)

Sosyal Güvenlik Reformu ve sonrasında çalışma mevzuatına gelen önemli değişiklikler, şirketlere ciddi yükümlülükler getirmektedir. Çalışma hayatında yer alan idari yaptırımların yükü ve artan denetimler telafisi güç sonuçlara sebep olabilmektedir. 

İlgili kurumlarında tecrübeye sahip uzman ekibimizle uyum denetimi, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunuyoruz.
 
 • Sosyal Güvenlik Uygulamaları
 • İş Sözleşmeleri
 • Fesih Uygulamaları
 • İbranameler
 • İşyeri kayıt ve belgelerinin mevzuata uygunluğu
 • İdari para cezası gerektirecek konular öncesi bildirim
 • Şirket dava dilekçesi hazırlama sürecinde mevzuat desteği
 • Sosyal Güvenlik İnceleme Danışmanlığı
 • Denetim sırasında müşteriye mevzuat rehberliği


İnsan Kaynakları Hizmetleri

Ölçemediğiniz Hiçbir Şeyi Kontrol Edemez, Kontrol Edemediğiniz Hiçbir Şeyi Yönetemezsiniz.