Muhasebe Hizmetleri

Mali Müşavirlik Hizmeti

Faaliyet göstermiş olduğunuz sektöre göre farklılıklar gösterir, İşletmenizin faaliyetine göre yasal mevzuatlar göz önünde bulundurularak; tek düzen hesap planı, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu’na uygun bir biçimde verilmektedir.

 • İletilen evrakların muhasebe kayıtlarının resmi defterlerinize kaydedilmesi.
 • Gelir İdaresi Başkanlığına verilmesi gereken Beyannamelerinin düzenlenmesi.
 • Bordrolama ve SGK bildirimleri
 • Tahakkukların tarafınıza bildirilmesi, son ödeme tarihinden 1 gün önce hatırlatması.
 • Yönetim Raporlamaları ve güncel mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirmeler.
 • Muhasebe sistemini kendi bünyesinde kurmak isteyen mükelleflerimize, muhasebe sisteminin kurulması,
 • Şirket bünyesinde mevcut kurulu muhasebe sistemi olan mükelleflerimize muhasebe sisteminin doğru ve sorunsuz çalışması.


Muhasebe Sisteminin Kurulması


 • Muhasebe sistemini kendi bünyesinde kurmak isteyen mükelleflerimize, muhasebe sisteminin kurulması,
 • Şirket bünyesinde mevcut kurulu muhasebe sistemi olan mükelleflerimize muhasebe sisteminin doğru ve sorunsuz çalışması.

Dış Kaynaklı Personel

Yoğun evrak giriş işlemleri olan, günlük banka hareketi fazla olan ya da muhasebe sistemlerini, ERP sistemine entegre eden şirketlerin içerideki muhasebe sistemi ile birlikte veya dışarıdan muhasebe işlemelerinin yürütülmesidir. 

Dönemsel iş yoğunluğu, ekipten ayrılan çalışma arkadaşları, sektörel bilgi ya da muhasebe programı bilgisi gibi çeşitli ihtiyaçlardan dolayı firmalar dış kaynaklı (maliyetlerinin size ait olmaması) olarak muhasebe personelini temin edebilir.

 • Talep ettiğiniz süre boyunca muhasebe işlemlerinize destek alabilirsiniz,
 • İhtiyacınız olan program ya da sektör bilgisine sahip kişi ekibinize dahil olur,
 • Personel maliyet avantajı sağlarsınız,
 • Muhasebe işlemlerindeki teyit ve yönlendirmeye harcadığınız zaman azalır.


Muhasebe Hizmetleri

Yoğun evrak giriş işlemleri olan, günlük banka hareketi fazla olan ya da muhasebe sistemlerini, ERP sistemine entegre eden şirketlerin içerideki muhasebe sistemi ile birlikte veya dışarıdan muhasebe işlemelerinin yürütülmesidir. en

Öncelikle, düşük maliyette daha profesyonel hizmet alırsınız, profesyonel ekimizle işleriniz sürekli takip edilir, personel işe gelemedi, hasta oldu, izin istedi, yıllık izni geldi o sürede ne yapacağım, tazminatı birikti nasıl ödeyeceğim gibi sorularınız olmayacak.

Günlük e-fatura, e-irsaliyeleriniz online olarak talebiniz doğrultusunda düzenlenir, düzenlenen fatura ve irsaliyeleriniz, tarafımızdan ücretsiz olarak adınıza tahsis edilmiş mail adresi üzerinden müşterilerinize gönderilir. Düzenlenen gelir faturalarınız, tarafımıza ulaştırdığınız gider faturalarınız, ödemeleriniz, tahsilatlarınız, ücretsiz olarak tahsis etmiş olduğumuz muhasebe programına kaydedilir, cari hesaplarınız takip edilir ve aylık olarak müşterileriniz ve tedarikçileriniz ile cari mutabakatlarınız yapılır. Günlük – Haftalık – Aylık nakit akış tablolarınız hazırlanır, Aylık – Üç Aylık – Yıllık Gelir-Gider(Kar/Zarar) raporlarınız hazırlanır.

Ölçemediğiniz Hiçbir Şeyi Kontrol Edemez, Kontrol Edemediğiniz Hiçbir Şeyi Yönetemezsiniz.