KDV İade Hizmeti

Katma Değer Vergisi

Esası itibariyle indirim yoluyla tahsil edilmesi gereken Katma Değer Vergisi (KDV) vergi mükelleflerinin yapmış oldukları işlemler sonucunda mükelleflerin alacağı olarak kalıyor olabilir.

İhracat, ihraç kayıtlı satışlar, teşvik belgeli satışlar, indirim orana tabi mal veya hizmet satışları ya da tevkifatlı satışlar gibi işlemlerle KDV iadesi almaya örnek olarak verilebilir.

Buna benzer satışı olan mükelleflerin bu işlemlerle yüklendikleri ve indirim ile tahsil edemedikleri KDV, vergi mükelleflerinin KDV İade hakkını doğurur. Boğaziçi Müşavirlik olarak, KDV iadesi talebi bulunan vergi mükelleflerinin iade hakkını doğuran dönemlere ilişkin;

Neler Yapıyoruz?

  • Öncelikle indirilen KDV ve yüklenilen KDV listelerini kontrol edip her iade şekli için oluşturulan liste ve belgelerin gerekli kontrolleri yapılarak doğruluğunu teyit ediyoruz.
  • Karşıt inceleme tutanakları ile indirim konusu olan belgelerin doğruluğu ve farklı doğrulama yöntemleri ile işlemlerin gerçekliğini tespit ediyoruz.
  • KDV iadesi gereken alacak tespit edildikten sonra bu hususu içeren KDV iade raporu hazırlanıp vergi dairesi onayına sunuyoruz.
  • KDV iade tutarının iadesini sağlıyoruz.


KDV İade Hizmeti

Ölçemediğiniz Hiçbir Şeyi Kontrol Edemez, Kontrol Edemediğiniz Hiçbir Şeyi Yönetemezsiniz.