Oranlar


Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Yeniden Değerleme Oranları
KDV Tevkifat Oranları | 1 Kasım 2022 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları
Damga Vergisi Oranları
Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi
Emlak Vergisi Oranları
Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları | Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları
Gelir Vergisi Tarifesi | Gelir Vergisi Dilimleri
Kira Stopajı
Geçici Vergi Oranları
Reeskont ve Avans Faiz Oranları Tablosu
Tecil Faiz Oranları